சென்னையின் ஏக்கம்!

வெயிலில் தேங்காய் தண்ணீர்க்கு ஏங்கிய உயிர்கள், இப்பவும் ஏங்குகிறது… தேங்கா தண்ணீருக்காக!!!

1447744877_hindu-devotee-holds-coconut-while-standing-waters-arabian-sea-she-worships-sun-god-surya
சென்னையின் ஏக்கம்
Posted in experience, Personal, Poem, Thoughts to ShareTags:
Write a comment